Violeta  Nedeva Violeta Nedeva Икономист

Прекратяване по чл.328 ал.2 от КТНа 23.05.2020 г. беше прекратено трудовото ми правоотношение на основание чл.328 ал.2 от КТ. Работя в Банка, която се управлява от Управителен съвет, който се състои от трима изпълнителни директори на договори за управление и контрол. Само единият от тези изпълнителни директори беше сменен. Именно поради неговото встъпване в договор за управление и контрол беше основание за освобождаване на няколко служители в банката на ръководни позиции.

Въпросът ми е правилно ли е основанието за освобождаване на базата на смяна във висшето ръководство само на един изпълнителен директор?


Отговори

  • Здравейте, за да е законосъобразно прекратяването на договори на описаното основание е необходимо сменения изпълнителен директор да е управлявал съответното дружество/да има договор за управление/. Според трудовото законодателство замяната на стария управляващ с нов позволява САМО НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО/само на лица на ръководни длъжности/ да бъдат освободени на това основание. Служителите от изпълнителния състав не могат да бъдат освобождавани на това основание.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->