Алексей Мокриев Алексей Мокриев пенсионер

ДУК без възнаграждениеЗдравейте,Като едноличен собственик на капитала съм назначил себе си (пенсионер) за управител с договор за управление и контрол, но без възнаграждение.Коя позиция от менюто "ПЕНСИОНЕР СЪМ и желая да бъда осигурен за:" при подаване на декларацията обр.ОКД-5 съм задължен да избера или може да не избирам нищо.Предварително Ви благодаря за съдействието!


Отговори

Свързани документи със ЗЗО

-->