Харалампи  Георгиев Харалампи Георгиев Потребител

Обезщетение за безработица Чл.54б ал.4 от КСО при извънредно положениеПо чл.54б ал.4 от КСО при изминали по-малко от 3 години от последното получаване на обезщетение за безработица (където спадам и аз с 2 години и 9 месеца към този момент), при освобождаване от работа (което се случи) не мога да получавам обезщетение от 60% от средната брутна заплата от последните 24 месеца, а вместо това имам право само на минимално обезщетение за 4 месеца.В някои сайтове е споменато, че по закона за извънредното положение всички срокове касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица, спират да текат.

В сайта на НОИ обаче споменатия чл.54б ал.4 от КСО не е посочен, че не важи, а не успях да намеря и негово изрично споменаване в самия закон за ИП.Понеже разликите за мен ще са драстични и дори няма да има смисъл да се регистрирам, ако този член важи и по време на извънредното положение - може ли да ме насочите дали закона за ИП предвижда и този срок от 3 години от последно получаване на обезщетение за безработица да не важи по време на ИП и ако се регистрирам в НОИ - ще получавам ли 60% от средния осигурителен доход за последните 24 месеца?Благодаря предварително!

Отговори

-->