Цветомила Начева Цветомила Начева Потребител

ДМАНовоучредено дружество. Едноличен собственик. извършва услуги, като ползва компютърната техника, която притежава преди учредяването на дружеството. Как този актив да се заведе като собственост на фирмата? Чрез Продажба, безвъзмездно дарение? Собственикът желае да бъде прехвърлен актива от физическото лице към дружеството, за да може да се осчетоводят последващи разходи за надграждане и консумативи за компютърната техника.


Отговори

-->