Галина Ал Котоб Галина Ал Котоб Потребител

Обезщетение при съкращение по чл. 328, т. 3Здравейте,

От 09.02.2018 г. до 09.02.2020 бях в майчинство, след изтичане на този период, трябваше да се върна на работа, но бях съкратена по чл. 328, т. 3 (намаляне обема на работа).

Предизвестието беше със срок от 10.02.2020 до 12.03.2020, от тази дата ми е и заповедта за прекратяване на договора.

Предизвестието го изкарах в отпуск, като при прекратяването са ми начислени още 19 дни отпуск по чл. 224 (ако не бъркам члена, заповедта не е пред мен).

Въпросът ми е в какъв срок трябва да се изплатят обезщетенията - това за срока на предизвестието и за отпуската?

В договора ми пише, че заплатите се изплащат до 30-то число на следващия месец, за който се дължат, но и до днес нямам превод.

И още един въпрос - обезщетението от работодателя, което се изплаща след изтичане на 1 месец от прекратяването на договора, ако за този период не съм си намерила работа, различно ли е от горните две, т.е. трето плащане ли е? (извинете ме, ако последният въпрос звучи малоумно).Благодаря!


Отговори

  • Здравейте.Изплащането на обезщетенията за платен годишен отпуск и за неползван платен годишен отпуск следва да стане:
    - за ползвания платен годишен отпуск -през м.Март и Април т.г.
    - за оставане без работа/чл.222,ал.1 от Кодекса на труда/-през м.май т.г. Технологията е следната: Необходимо е да изтече 1-месечен срок от момента на прекратяване на трудовия договор, което е към 12 април.За получаване на въпросното обезщетение е необходимо да се входира молба с такова съдържание, да се представи трудовата книжка, която да не съдържа запис за нова работа.Останалото е търпение и добросъвестност на Работодателя.Забавяне на плащането се санкционира от Инспекцията по труда/по области/ и се сръчква неизправната страна....да стане изправна. Верно - има съдебна страна на въпроса, но това е последна инстанция. Любопитен съм - към момента на уволнение,сте имали закрила по смисъла на чл.333, ал.1,т.1 от КТ:"Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
    1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст; Можеше или може....да се позовете на тази закрила, която прави уволнението НЕЗАКОСЪОБРАЗНО! Успех с парите.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->