Веселин Христов Веселин Христов безработен

Декларация по чл.92Здравейте!

Основах си ЕООД в края на 2019 год. и до края на годината имам само 3 фактури на стойност 400лв за закупени материали,не съм издавал фактури .Подадох ГОД със справка приходи и разходи до 500 лв.Трябва ли да попълня ГДД по чл.92 и да посоча,че фирмата е на загуба с 400 лв.?Благодаря!!!


Отговори

 • Здравейте !

  В § 1., т.30 от Допълнителни разпоредби на Закона за счетоводството се изяснява какво означава "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период". Това са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
  а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
  б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
  в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
  г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

  Ако едновременно са изпълнени всички условия, то тогава се счита, че дадената фирма не е осъществявала дейност. Чрез закупуването на материали, с които вероятно през следващата година ще произведете нещо или ще извършите някаква услуга, вие сте осъществили покупка с цел получаване на доходи и печалби. С това вашата фирма не отговаря на буква Г от § 1., т.30 и би трябвало да подадете ГДД.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->