Потребител

База за изчисляване на отпускЗдравейте, бихте ли ми казали, при отпуск с прехвърлящи дни от един месец в друг, каква е базата за изчисляване на дните във втория месец или в месеца в които отпускът свършва?

Моля, обосновете се и със съответното основание от нормативната уредба.


Отговори

  • 28 Feb 2020 18:51
  • (Потребител)
  • 0
  Явно съм задал въпроса неясно.
  Питането ми е: Месецът взет за база за изчисляване на прехвърлящия отпуск от един месец в друг една и съща ли е и за двата месесеца в които е отпускът или се изчислява от предходните и за двата?
 • чл.18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец.

  Ако сте ползвал отпуск от 26.05 до 5.06 тя следва да се изчисли както следва:
  За периода 26 - 31.05.2020 на база април (ако имате отработени поне 10 дни за април)
  За периода 01 - 05.06.2020 на база май (отново ако имате отработени поне10 дни)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->