Лиляна  Атанасова Лиляна Атанасова счетоводител

ГДД И ГОД.ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЮЛНЦ



Здравейте!

За първи път се срещам с ЮЛНЦ и имам няколко въпроса.

Сдружението се занимава със събирането на пластмасови капачки, който предава на вторични суровини и издава ф-ра, за да получи сумата им. Това осчетоводявам като директен приход.

След това с тези пари закупуваме апаратура за болницата, като им я даряваме, като изписвам актива на разход,

В края на годината остават налични средства и като цяло сдружението излиза на печалба. Задължени ли сме да плащаме данък в края на годината ?


Отговори

Свързани документи със ЗКПО

-->