IVANKA DIMOVA IVANKA DIMOVA ОУ "Отец Паисий" Секретар

Допълнително трудово възнаграждение НаИздава ли се доп.труд.възн.за увеличаване на заплата от 01.01.на лице,което на 02 и 03.01.е било в платен отпуск,от 06.01.излиза в болничен до 02.02. и след този болничен има друг 45 дни преди раждане на дете тоест лицето няма да се върне на работа и въз основа на какъв документ да му се увеличи заплатата?


Отговори

  • Здравейте.Вероятно имате предвид "издава ли се допълнително споразумение за увеличение на договореното основно трудово възнаграждение"...Същото може да се измени/в случая увеличи/ както и чрез допълнително споразумение по смисъла на чл.119 от КТ, така и едностранно от работодателя-чл.118, ал.3 от КТ! Моля, прочетете и осмислете текста на чл.21 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->