Stela Petrova Stela Petrova Потребител

пренасяне на данъчни загубиЗдравейте,Фирма реализира загуби през 2015, 2016 и 2017 година . През 2018 е със счетоводна загуба и данъчна печалба , в резултат на преобразуване на финансовия резултат , поради непризнати за данъчните цели разходи. Не е приспадната данъчна загуба в данъчната декларация. В 2019 има ли право фирмата да приспадне данъчните загуби за 2015 и 2016?


Отговори

 • Начина на пренасяне на данъчната загуба е описан в чл. 70 от ЗКПО.
  В ал.(1) е записано, че данъчно задължените лица имат право да пренасят данъчната загуба, формирана по реда на тази част. Когато данъчно задължено лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването и през следващите 5 години.
  Ал.(2) гласи, че данъчно задълженото лице упражнява правото си на избор чрез приспадане на данъчната загуба през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато до датата на данъчния контрол данъчно задълженото лице не е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, смята се, че лицето е упражнило правото си на избор за пренасяне на данъчна загуба.

  Това означава, че данъчните загуби се пренасят последователно до тяхното изчерпване в рамките на следващите 5 години. Също така и че правото на приспадане се упражнява през първата година когато фирмата е формирала положителен данъчен резултат и ако това не се направи се счита, че фирмата е упражнила правото си.

  Във вашият случай след като през 2018 г. сте отчели данъчна печалба и не сте приспаднали данъчната загуба от предходните 5 години, се счита, че вие сте упражнили правото си. В резултата на това сте загубили правото си приспадане на данъчна загуба в размера на данъчната ви печалба за 2018 г. и не бихте могли да се възползвате от това си право по-вече за тази сума. Ако има други суми отчетени като данъчна загуба през предходните 5 години бихте могли да ги приспаднете в следващата първа година, когато отчете данъчна печалба.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->