Стефка Динкова Стефка Динкова Потребител

Обезщетение при пенсиониране



Работил съм 13 год. без прекъсване във фирма През м.ноември ме съкратиха понеже дейността се съкрати.Имах осигурителният стаж за пенсиониране но нямах възраст, и не ми изплатиха 6 брутни заплати. Сега навърших възрастта за пенсиониране и във същата фирма ме търсят по заместване да работя 1 месец.

Въпросът ми е могат ли след този месец да ми изплатят 6 брутни заплати когато ме съкратят. От ноември до сега не съм работил при никой друг.Благодаря Ви.


Отговори

  • Здравейте.Отговор - д-р Тодор Капитанов-юрист, национален секретар на КНСБ.
    Имате/според написаното/ от повече от 10 години трудов стаж при въпросния работодател.С възможния нов договор при същия работодател ще е налице възможността, същия да бъде прекратен.А това е изискването на чл.222,ал.3 от Кодекса на труда./(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж./Стажът може да е придобит в едно или няколко трудови правоотношения при един работодател,със или без прекъсване.....В случай, че ВИ бъде отказано въпросното обезщетение, имате право да се обърнете с искова молба към съответния СЪД.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->