Стефка Динкова Стефка Динкова Потребител

Обезщетение при пенсиониранеРаботил съм 13 год. без прекъсване във фирма През м.ноември ме съкратиха понеже дейността се съкрати.Имах осигурителният стаж за пенсиониране но нямах възраст, и не ми изплатиха 6 брутни заплати. Сега навърших възрастта за пенсиониране и във същата фирма ме търсят по заместване да работя 1 месец.

Въпросът ми е могат ли след този месец да ми изплатят 6 брутни заплати когато ме съкратят. От ноември до сега не съм работил при никой друг.Благодаря Ви.


Отговори

  • Здравейте.Отговор - д-р Тодор Капитанов-юрист, национален секретар на КНСБ.
    Имате/според написаното/ от повече от 10 години трудов стаж при въпросния работодател.С възможния нов договор при същия работодател ще е налице възможността, същия да бъде прекратен.А това е изискването на чл.222,ал.3 от Кодекса на труда./(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж./Стажът може да е придобит в едно или няколко трудови правоотношения при един работодател,със или без прекъсване.....В случай, че ВИ бъде отказано въпросното обезщетение, имате право да се обърнете с искова молба към съответния СЪД.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->