Борис Матеев Борис Матеев пенсионер

Наследствен проблемДесетина човека сме наследници на дворно място в София. Един от нас живееше в Италия и почина през 2014 година. Имаше италианско и българско гражданство. Наследиха го жена му и дъщеря му. Ежегодно съм плащал и неговия данък за мястото, включително и за 2019 година. Тези дни разбрах, че трябва да се запишат като собственици неговите наследници. Как и къде да стане това, тъй като те са само италиански граждани и не знаят български език. Имам изпратено от тях пълномощно да ги представлявам при продажба на мястото.

Въпросът ми е: Къде и как да се реши този проблем?


Отговори

Свързани документи със ЗМДТ

-->