Генриетта Димитрова Генриетта Димитрова счетоводител

основен и допълнителен тдЗдравейте, в начало на миналата година бях назначена на основен 8 часов трудов догоров в предприятие 1, през средата на година се наложи да прекъсна в предприятие 1 и да постъпя в предприятие 2 на основен 8 часов ТД, а в предприятие 1 ме назначиха на допълнителен 4 часов ТД. След два месеца прекратих правоотношения по основен ТД в предприятие 2 и продължих да работя в предприятие 1 с условие, че ме назначат на основен 8 часов ТД. Сега установявам, че те продължиха да ме водят по допълнителен 4 часов ТД през цялото време.

Възникват въпроси:

1. има ли нарушение от страна на предприятие 1 ?

2. какво следва да направя за да възстановя осигурителен стаж почти за цяла година?


Отговори

 • Здравейте.Моля да уточните:
  1.Писмено ли предложихте на предприятие 1 трудов договор на 8 часа или това е било само устна уговорка?
  2.С писмена заповед ли Ви прекратиха ТД с предприятие ! ?
  3.Отработеното време в предприятие 1 по същество е извънреден труд. Начисляването и изплащането му ще осигури недостигащият трудов и осигурителен стаж! При отказ можете да поискате да Ви водят на време, по-вече от 8 часа с цел да наваксат неначисленото работно време. Това обаче зависи от последния Ви работодател!
  4.Като счетоводител следва да знаете как се следят/наблюдават/ осигурителните вноски с личен идентификационен номер! Ако нямате такъв към момента, поискайте в НОИ.
 • Благодаря за отговор, получихме ПИН, ще проверим всичко по подробно.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->