Любомир Ботушаров Любомир Ботушаров Потребител

Дарения към търговско дружество?Здравейте и Честита нова година!

Първо да уточня, че въпросът ми е доста комплексен, но формулярът ме задължаваше да се огранича само до един раздел и подтема. Дано да съм уцелил горе-долу правилния.

Собственик съм на популярен блог за специфично хоби/спорт/занимание, който до момента печелеше основно от реклама, както и от някои допълнителни услуги и дейности. За целта сайтът оперира чрез търговско дружество (ЕООД).

Напоследък поради ред причини ми се иска да дам възможност на аудиторията (читателите) на блога да се включат във финансирането на дейността му. На практика става дума за това да могат читателите при желание от тяхна страна да дарят определена сума, за да подпомогнат развитието на блога, създаването на съдържание и т.н. В тази връзка имам няколко въпроса:

1. Допустимо ли е търговско дружество да получава дарения? Не се сещам за текст в закона, който да го забранява, но предвид това, че ще става дума за множество дарения, предимно от физически лица, предимно за малки суми, се чудя дали данъчната или друга администрация няма да сметне тези дарения за недопустими по някакъв начин?

2. Ако е възможно получаването на дарения, как трябва да се оформят практически тези сделки? Предпочитам плащанията да са по банков път. Трябва ли да се сключва писмен договор с всеки дарител, или е достатъчно в платежното нареждане да пише, че е дарение? Ако трябва договор, какви лични данни трябва да присъстват в него - имена, ЕГН, адрес? Фактура няма как да издам, защото в случая не предоставям стока или услуга, но трябва ли да създам някакъв друг първичен счетоводен документ и какъв?

3. Ако е възможно подобно финансиране чрез дарения, доколкото успях да прочета и разбера, трябва да ги декларирам първо пред местната данъчна администрация с оглед плащане на данъка по ЗМДТ, а освен това предполагам, че тези суми ще се считат и за приход, т.е. ще участват във формирането на печалбата на дружеството по ЗКПО?

Предварително благодаря!


Отговори

Свързани документи със ЗМДТ

-->