Галя Петрова Галя Петрова Потребител

ДТВ учителиЗдравейте...Работя в образователна институция.Без прекъсване на трудови правоотношения или продължителни болнични съм от началото на календарната година. В болничен по майчинство съм от средата на м.ноември. Предстои вземане на коледен бонус около 1000лв. чисти пари. Във вътрешните правила на институцията ясно е описано, че за официални празници - 24май, 15 септември и 25 декември се изплаща до една СБРЗ. Питането ми е: полага ли ми се коледния бонус в размера, в който ще бъде изплатен и на останалите колеги?


Отговори

 • Здравейте.Честита Нова Година! Ако начисляването на ДТВ не е обвързано с необходимостта лицето да е на работа към датата на присъждане на възнаграждението, то Вие имате ПРАВО на него! Все пак би било добре да прочетете/и евентуално да напишете тук/ точно какво е записано във Вътрешните правила на институцията по въпроса ! Пожелавам Ви лесно освобождаване от бременността!
 • Здравейте.Вече сме 9 януари. Както писах, би било добре да напишете какво е записано във Вътрешните правила на институцията! А също ако може да споделите, дали получихте въпросните суми, а при отказ - какво е обяснението пред Вас?
 • Здравейте и за много години! Здрава и мирна желая до бъде 2020 година! Цитирам дословно вътрешните правила на училището:
  "Чл.15 Съгласно чл.34 от КТД, работодателите планират и изплащат в рамките на годишния бюджет на образователната институция допълнително трудово възнаграждение на работещите в системата на предучилищното и училищното образование както следва:
  - За официални празници и началото на учебната година - 24май, 15 септември и 25 декември до една СБРЗ.
  Сумите по чл.15 се изплащат в рамките на утвърдения бюджет на училището при възможност."

  Приди да потърся вътрешните правила на институцията, за да се запозная с тях ми бяха цитирани погрешно. Твърдяха че лица, които не са в трудово правоотношение с институцията нямат право на възнаграждението, но аз им казах, че аз не съм с прекратен трудов договор, а съм в болничен преди раждане. След като се запознах с правилата, продължих да настоявам за бонуса, а счетоводството под ръководство на директора изтъкна някаква наредба 3 от 196... не запамних коя година, в която било описано, че без работен ден в м.декември не се изплащало коледното възнаграждението и такава практика при тях няма, но на думи. Аз отново настоях, че това не е описано в правила и в случая аз съм в правото си. След което изтъкнаха, че нямало начин, по който да ми докажат дохода пред НАП за 7 работни дни през м.ноември, но и тук бях запозната, че могат да правят промени в програмата за отминал период, в който съм била на работа. Предполагам че вече се бяха изчерпали, не ми изложиха други аргументи, преведоха ми само 650лв. от 1111лв. и ми заявиха, че били в нарушение заради мен. Замислих се, кой ли би си сложил главата в торбата заради служител? Ако не е много нахално от моя страна, искам да попитам, кой и с какво право определя по-малко възнаграждение за служител излязал в майчинство месец преди изплащането на възнаграждението?
  Извинявам се, че ви отговорям по-късно, но искрено ви благодаря за съдействието и отделеното време!
 • Здравейте.Преди малко прегледах Колективния трудов договор за системата на Народната просвета. В чл.48, ал.2 от същия е записано дословно:"Редът за разпределение за ползване на средствата за фонд СБКО се определя от Общото събрание на работниците и служителите в учебното заведение". Моят съвет е - поискайте да видите и прочетете решението по този въпрос във Вашето училище.Там следва/!/ да е описано как точно се определя допълнителното материално стимулиране.... Другият начин е да се обърнете към синдикатите, но на следващото ниво над училището.Това може да стане след разговор с експертите му или в писмен вид, защото ще имате и писмен отговор. Тъй като сте синдикален член/предполагам/, инстанциите не могат да Ви откажат отговор/поне на законна основа/. Очаква Ви доста ровене по въпроса.....
 • Благодаря ви за съдействието! Преди да се обърна към вас поисках мнението на общинския синдикат...отговора му беше, че роля играят вътрешните правила на институциято, но най-вече директора. Ще се опитам да разнищя казуса докрай!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->