Lyuben Velichkov Lyuben Velichkov Мебелист

БолниченИмам болничен от 01.10.2019 до 20.10.2019г.

Кога ще бъде изплатен?


Отговори

  • Съгласно чл. 23, ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване паричните обезщетения и помощи се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица - осигурените лица - осигурените лица, самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, ал. 9 КСО и лицата по чл. 13 и 21а, по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки въз основа на данните от декларациите по чл. 8 в срок 15 работни дни от:
    1. представянето в съответното ТП на НОИ на документите по чл. 3, ал. 2 и от постъпването в НОИ на данните от издадените болнични листове;
    2. представянето на документите по чл. 4 - 8, 12, 15 и 21а.

    Т.е. паричните обезщетения се изплащат в срок от 15 работни дни след представяне на необходимите документи от работодателя, а той също има срокове, които трябва да спази.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->