Петър Иванов Петър Иванов Отчетник, счетоводство

Стаж за изготвяне на ГФОЗдравейте,

искам да попитам дали стаж като Отчетник, счетоводство с НКПД 43112004 се води като стаж в обласста на счетоводството, какъвто се изисква за изготвяне на ГФО. В момента съм с 1 година и 6 месеца стаж, като такъв и съм завършил бакалавър "Счетоводство и контрол", като същевременно се обучавам за магистър "Счетоводство и контрол", като живот и здраве лятото ще го завърша. Въпроса ми е кога ще мога да изготвям най-рано Годишни финансови отчети?


Отговори

 • В чл.18 от Закона за счетоводството са описани условията, на които трябва да отговарят физическите лица, които съставят финансовите отчети, а именно:

  1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
  а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
  аа) при магистърска степен - две години;
  бб) при бакалавърска степен - три години;

  2. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

  В момента вие имате завършена бакалавърска степен по Счетоводство. Когато направите 3 години стаж в областта на Счетоводство ще придобиете право да изготвяте финансови отчети.

  След като завършите магистърска степен по Счетоводство и имате 2 години стаж в областта на Счетоводство, което може би ще се случи през лятото на 2020 г. ако нямате прекъсване на стажа, тъй като през зимата имате 1 година и 6 месеца стаж, то тогава ще придобиете право да съставяте финансови отчети. Разбира се трябва да отговаряте и на условието да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->