Ана Манавска Ана Манавска Потребител

Срочен трудов договорОт 21.05.2018 бях назначена на срочен трудов договор до 31.10 2018 чл.68 ал.1 т.1,след това колежката излезе в болнични и от 01.11.2018 пак на срочен чл.68 ал.1 т.3 до завръщане на титуляра ,след завръщането на колежкана от 13.04.2019 бях на граждански договор до 13.05.2019 ,после пак на срочен от14.05 2019 до 31.12.2019 ,като ми бяха обещали да мина на безсрочен!Има ли нарушение и имам ли някакво право да претендирам да остана на работа?Как трябва да бъда освободена с предизвестие или след като ми изтече срокът?


Отговори

  • Здравейте.Моля да посочите на какво основание е сключен последният договор - от 14.05 2019 до 31.12.2019 и с какъв уговорен срок? Какво е уговорено точно в гражданския договор ? За каква точно професия/длъжност/ става въпрос в срочните трудови договори и в гражданския - еднаква във всички или различна? От отговора Ви ще зависи какъв ще се окаже договора. Тъй като информацията е конфиденциална, ако счетете за необходимо, може да ми пишете на e-mail: kazimirc4@abv.bg. Можете да разчитате на отговора ми!
    С уважение: Кр.Халачев
  • Здравейте. Получих и разчетох договорите Ви. Моля да ми напишете - работата на екскурзовод във фирмата целогодишно ли се осъществява или на определен период. Информацията е важна!
  • Обектът е към община и работи целогодишно без почивен ден!
  • По принцип сме 4 колежки заедно с мен ! Трите се водим екскурзоводи и един касиер,но работим и на каса, зависи от графика,при нас беседата е платена!
  • Здравейте.Ситуацията при Вас според видяните трудови договори е спорна! Кодексът на труда забранява на работодателите да сключват т.н. "верижни" срочни трудови договори.Конкретно става дума за чл.68 от КТ, ал.(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) По изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. Ако т.н.граждански договор покрива договореностите на предшестващия го срочен трудов договор/екскурзовод/, и бъде обявен от съответната Инспекция по труда като трудов, по силата на прогласеното от КТ трудовото Ви правоотношение се е превърнало в БЕЗСРОЧНО ! затова ми е необходимо да си спомните и споделите всички подробности,залегнали в гражданския договор. Следващата възможност е да изчакате сключването на нов договор от 01.01 2020 г., което 100 % да превърне същия в срочен.Тъй като само съдът е оправомощен да се произнесе по вида на договора, неминуемо ще се сблъскате с Работодателя. Или посредством Инспекцията или при съдебен иск -в съда. Трябва да прецените можете ли да предприемете тези стъпки! Прочетох 4 съдебни решения, които сочат решение във Ваша полза.Но инициативата остава Ваша. Кр.Халачев, гр.Габрово
  • Много ви благодаря за бързия и изчерпателен отговор,по принцип не желая да се занимавам с Инспекция по труда и съд,но ако се наложи ще го направя !Първо се надявам да им цитирам ,това което ми написахте и после вече ще решавам!Много ви благодаря още веднъж ,бъдете жив и здрав!
  • Гражданският ми договор напълно припокрива срочния,в това съм сигурна ,екскурзовод!Ще взема копие ,ако не го намеря и ще ви го изпратя!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->