Ivan Ivanov Ivan Ivanov Потребител

Срочен трудов договорСрочен трудов договорКазус:

Работник е на работа въз основа на сключен срочен трудов договор, чийто срок изтича на 30.11.2019 г. (събота).

Очакванията на работника са, че на 28 или 29 ноември работодателят ще го покани да подпише допълнително споразумение, чрез което да се измени единствено срока на заетост, като същият да бъде удължен с 1 година.

Работникът не желае да си подновява срочния трудов договор и съответно не планира да подпише предложеното допълнително споразумение.При така създалата се ситуация работодателят има ли право да прекрати трудово правоотношение с работника на 29.11.2019 г. (петък) по взаимно съгласие или по желание на работника (предвид, че 30.11.2019 г. се пада в събота - неработен ден)?

Ако "не", то срочният трудов договор на 30.11.2019 г. ли точно ще се самопрекрати (каквато дата е фиксирана в него) или предвид, че 30.11.2019 г. се пада в събота, то последният работен ден ще се третира 02.12.2019 г. (понеделник)?В зависимост от това дали последният работен ден ще се третира събота (30.11.2019 г.) или понеделник (02.12.2019 г.), ако работникът входира ИЗявление за прекратяване на трудово правоотношение с работодателя ден СЛЕД последния си работен ден, в което ИЗявление уведомява работодателя си, че срочният трудов договор е прекратен по чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ и съответно отправя искане да му бъдат уредени трудовите книжа и да му бъде издаден "акт за прекратяване на трудово правоотношение", въз основа на чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ, то работодателят има ли право да издаде акта за прекратяване по друго основание, различно от чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ?И най-важният въпрос: след регистрация в бюрото по труда и представяне на съответните документи пред НОИ, то НОИ има ли право да откаже изплащането на обезщетение за безработица, изчислено на база брутен осигурителен доход и в продължителност изплащане - спрямо осигурителния стаж, като третира подалия документите безработен като доброволно напуснал (или по взаимно съгласие), поради факта, че безработният е отказал да подпише допълнително споразумение с работодателя си, като по тази причина съзнателно и самоволно е останал без работа?


Отговори

  • Здравейте. След като работникът няма да приеме продължаването на трудовия си договор, прекратяването на трудовото правоотношение следва да бъде извършено поради изтичане срока на договора. Правното основание е чл.325, ал. 1,т. 3 от КТ -3. с изтичане на уговорения срок;!!! Последен работен ден - 29 ноември, освен ако не се работи на следващата дата! Дата на прекратяване - 02.12.2019 г. (понеделник). По силата на трудовото законодателство в Р България, след изготвяне и връчване на заповедта за прекратяване на ТД, работодателят е длъжен да оформи и връчи на лицето и трудовата му книжка. Забавянето на последното може да носи материални санкции за същия ! Тъй като трудовия договор не е прекратен "по вина" на работника, няма да има проблем при регистрация на лицето в НОИ, както и по определяне дължимото обезщетение за безработица. Същото ще се базира съобразно продължителността на трудовия стаж.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->