Мария Янкова Мария Янкова Потребител

майчинство без трудов договор към 45 дневният болничен.Здравейте,

малко преди да забременея се наложи да напусна работа , в момента съм бременна в 8-мия месец и внасям само здравни осигуровки . Въпросът ми е социално майчинство ли трябва да получавам и ако е така , към социалната служба ли трябва да се обърна , за да подам документи?


Отговори

  • Здравейте. Моля-вижте тази консултация:
    Въпрос: На безработно лице му предстои да излезе в отпуск по бременност и майчинство. Лицето има 4 години и 7 месеца осигурителен стаж. Ще има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане?

    Отговор: Съгласно чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

    В случая, за да има право лицето на парично обезщетение при бременност и раждане, е необходимо да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство и към началото на първия болничен лист за 45 календарни дни да упражнява трудова дейност, по която да подлежите на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство. Стажът в размер на 12 месеца не е необходимо да е положен непосредствено преди началото на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

    Ако не отговаря на посочените условия, лицето няма качество на “осигурено лице” по смисъла на КСО и няма право на парично обезщетение от средствата на ДОО. В този случай, следва да се обърне към съответната Дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->