Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Осчетоводяване на фактураЗАКУПЕНА СТОКА ОТ -ФИРМА AUTODOC .ТЯ ИМА ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС В ГЕРМАНИЯ И ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС В БЪЛГАРИЯ. КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЦЕДИРА -КАТО ВОП С ПРОТОКОЛ ИЛИ КАТО ОБЕКНОВЕНА ФАКТУРА С БЪЛГАРСКИ КОНТРАГЕНТ.


Отговори

-->