Зорница Николаева Зорница Николаева Потребител

Разходи за придобиване на ДМАЗдравейте!

През м.01.2019 е закупен ДМА и осчетоводен по сметка 209. Фактурата за монтаж на този ДМА от външна фирма е от м.09.2019.През м.06,07,08.2019 са закупувани материали във връзка с монтажа.Осчетоводени 302/401. През месец 09.2019 тези материали са вложени и изписани-601/302 и 613/601.Фактурата за монтажа е осчетоводена 613/401. Последното осчетоводяване ще бъде 209/613 с което ще се увеличи стойността на ДМА.

Въпросът ми е правилни ли са счетоводните записвания.


Отговори

-->