Rosi Kirilova Rosi Kirilova Потребител

Право на парично обезщетение за безработицаЗдравейте, ако работодателят ми прекрати трудовото правоотношение по чл. 328 (закриване на предприятието), имам ли право на обезщетение за безработица и ако да, как се изчислява сумата и времето?


Отговори

 • Здравейте !

  При прекратяване на трудов договор на основание чл.328, ал.1, т.1,2,3 имате право на пълно обезщетение от бюрото по труда като време в зависимост от вашия трудов стаж и като обезщетение в зависимост от размера на сумите, върху които сте били осигурявани.

  Срокът за изплащане на паричното обезщетение за безработица се определя както следва:

  Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след 31.12.2001 г. (години)

  Срок на изплащане на обезщетението (месеци)
  до 3 години 4
  от 3 години и 1 ден до 7 години 6
  от 7 години и 1 ден до 11 години 8
  от 11 години и 1 ден до 15 години 10
  над 15 години 12

  Размер на паричното обезщетение за безработица се изчислява:

  Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. Определените за 2019 г. минимален и максимален размер на обезщетението са съответно 9,00 лв. и 74,29 лв.

  Поздрави !
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->