РОСИЦА ГЕОРГИЕВА РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТРЗ

ПенсиониранеПредсто да пенсионирам служител който ще навърши въздраст и осигурителен стаж на 13.11.2019 година.

Въпросът ми е по кой чл. от КТ на труда трябва да го освободя и изобщо трябва ли да го освождавам при положение ,че той ще продължи да работи .Задължително ли е да има прекъсване на осигуряването при пенсиониране. От всичко това следва как да му начисля обезщетението по чл.222 ал.3 от КТ.

Много коментари изчетох и всички различни.Надявам се от Вас да получа най-правилния отговор.


Отговори

  • Здравейте. За улеснение на работодателите и на пенсиониращите се лица, считано от 01.01.2015 г Законодателят е предвидил следните изменения в Кодекса за социално осигуряване:
    С параграф 3, т. 26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване е извършена промяна в Кодекса за социално осигуряване, по силата на която, считано от 01.01.2015 г., ал. 2 на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване се отменя - Държавен вестник брой: 107, от дата 24.12.2014 г. От този момент получаването на пенсия не се извършва след прекратяване на трудовата дейност на лицето, а също и неговото осигуряване, а само след подаване на документите, предвидени от Закона. Не е необходимо да прекратявате трудовия договор с лицето. То може да продължи трудовата си дейност. Едва когато прекратите трудовия му договор, независимо от основанието за това, му дължите въпросното обезщетение по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда. Мисля, че това решение на казуса ще Ви удовлетвори.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->