Велика  Канатова Велика Канатова счетоводител

Декларация по чл. 55 корекцияПодадена е декларация по чл55 за второ тримесечие на 22.07.2019год, но в последствие се установи , че има допусната грешка и се налага корекция. Моля, ако е възможно помогнете ми , как да подам корекция на декларацията


Отговори

-->