Силвия Кумитска Силвия Кумитска гл.счетоводител

Болнични по време на отправено предизвестие от страна на работодателЗдравейте!

На 05.07.2019 г. връчихме предизвестие, като работодател на учителка на основание с чл.326 ал.1 и 2 и във връзка с чл. 328 ал.1 т.10 да бъде освободена считано от 08.09.2019 г. Лицето вече е подало и документите си за пенсиониране и има и отпусната пенсия към момента на връчване на предизвестието. За да има право да получи 10,5 брутни заплати, трябваше да изчакаме да навърши 10 год стаж в сферата на образованието. На 26.08.2019 г. /по време на предизвестието/ учителката взема болничен за 30 дни, като се предполага, че ще има и продължения. Според мен болничният не спира предизвестието и ще имаме право да я освободим на 08.09.2019 г.въпреки, че болничният е до 26.09.2019 г. Правилно ли разсъждавам или греша?


Отговори

-->