ХайпърАспект ХайпърАспект

Разходи за НИРДДружество разработва софтуер, който след време ще продава(Вътрешно създаден НМА, който отговаря на критериите, за да бъде заведен като продукт от развойна дейност).

Кои разходи следва да се натрупат по сметка "Разходи за придобиване на НМДА" - включват ли се разходите за заплати на разработчици софтуер и разходите по фактури от доставчици, предоставили услуги, които способстват разработването му?


Отговори

-->