Пийт  Зилк Пийт Зилк Потребител

приходи от наем и паричен потокЗдравейте, фирма притежава магазин, който решава да отдава под наем. Коректно ли е в края на годината да бъде отнесен като стойност в статия "инвестиционни имоти" на баланса? Приходите от наем в коя дейност намират отраженние в отчета за паричните потоци - основна или инвестиоционна дейност?


Отговори

-->