Виктория  Николова Виктория Николова Основно училище учител

Изчисляване на платен отпускПри изчисляване платен отпуск, към брутното трудово възнаграждение взема ли се СБКО,ПКС и лекторските часове,за учителите?


Отговори

-->