Мария Иванова Мария Иванова Счетоводител

Молба за отпуск след График за отпускиВъв връзка с отпуските сме направили: 1. Заповед за съставяне на График за отпуски.

 2. Исканеза заявяване на датите на ползване на платен годишен отпуск.

 3. График за ползването.

 4. Заповед за утвърждаване на графика от управителя на фирмата.

 5. Списък на служителите, запознати с утвърдения график за използване на платените годишни отпуски за 2011 год..Въпросът ми е - Трябва ли да се подават от работниците и служителите, които са в графика Молби за ползването на отпуските по график, или Заповедта за началото и края на отпуската е достатъчна?Отговори

 • Здравейте,

  Платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работодателя. В случай, че до определената в графика начална дата, работника или служителя не е поискал ползването на отпуска, работодателят има право да предостави ползването му без изричното искане или съгласие на работника или служителя. В този случай основанието, в заповедта за предоставяне на отпуск от работодателя, ще бъде различно от това, което се вписва, когато лицето е изявило писмено желанието за ползване на отпуск по график.
  В случаите на предоставяне на отпуска, без писменото искане или съгласие на работника или служителя, работодателят го прави писмено и уведомява своевременно работника или служителя.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->