Петър Стоименов Петър Стоименов Търговец

Казус за ВОПДобър ден!Искам да поздравя екипа на "Крестон Булмар" за труда, който полагат, и за отличната работа, която вършат, помагайки със своите знания и опит!

Чел съм блестящи, коректни и точни отговори на различни казуси.

Радвам се, че имам възможност да попитам за отговор на конкретен казус.Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, има предмет на дейност продажба на автомобили, които купува от фирма, намираща се на територията на ЕС, и регистрирана по ДДС, тя има същия предмет на дейност.

От тези данни следва, че се осъществява ВОП.Конкретни числа, данни по казуса:Българската фирма плаща цялата сума от 100 000лв.(данъчна основа + 0% ДДС) по банков път на 02.07.2019г., фактурата е от тази дата. Автомобилът пристига на 03.07.2019г.(следващия ден) в България и бива продаден на същата дата за сумата от 121 000 с ДДС. На 04.07.2019г бива платена същата сума от 100 000лв.( данъчна основа + 0% ДДС), фактурата е от същата дата. Автомобилът пристига на 05.07.2019г. в България. За данъчния период 07.2019-09.2019(от юли до септември) това са всички покупки и продажби.(2-ят автомобил не е продаден през този период). Протоколът за начисляване на ДДС при ВОП е направен.

Питането ми е: какъв е данъчният резултат по ДДС за този период(има ли да се внася, или не, колко?)?Благодаря много!С Уважение: Петър Стоименов Дата: 05.08.2019г.


Отговори

-->