Елза Кюртева Елза Кюртева счетоводител

Приход от отписано по давност вземанеЗдравейте!

Имам следния казус:

През 2018 г. отписахме вземания с изтекъл 5-годишен давностен срок, съгласно чл.37, ал.1, т.1, като сме взели следната операция 609/411 . Фирмата-длъжник беше в лошо финансово състояние и нямахме надежда да платят. Със сумата не сме преобразували печалбата по ГДД.В тази година м.06 е постъпила цялата сума на вземането по банков път. Какви операции следва да се вземат и трябва ли да се преобразува по ГДД за 2019 г.Обмисляме и подаване на коригираща декларация за 2018 г., която имаме право да подадем до 30.09.2019 г., но ме притеснява корекцията на ГФО, който вече е подаден в НСИ и публикуван в Търговския регистър.Какво бихте ме посъветвали!


Отговори

Свързани документи със ЗКПО

-->