Nina Kirilova Nina Kirilova касиер

Прекратяване на допълнително споразумениеС работник от фирмата е слючено допълнително споразумение към трудовия договор, като му е вменено задължението да бъде наставник за период от 6 месеца на нов работник, като за това време му се определя да му се дава допълнително възнаграждение към работната заплата. Преди да е изтекъл периода на обучение на новоназначения работник, така наречен стажант, напуска работа и договора с наставника е прекратен със Заповед за прекратяване на трудов договор.


Какъв следва да бъде документа с който да се прекратят и вменените задължения на наставника и съответно да се прекрати плащането на допълнителната уговорена сума?Отговори

  • Здравейте,

    Трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните (допълнително споразумение) за определено или неопределено време. Всички промени, направени с допълнително споразумение, могат да бъдат отменени отново с допълнително споразумение.
    Във вашия случай, с издаването на Заповед за прекратяване на трудов договор, работодателя не отменя направените промени, с допълнителното споразумение, а прекратява основния трудов договор.
    В случая е по-добре да се сключи ново допълнително споразумение, което да отменя вменените задължения на наставника.
  • Благодаря за отговора!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->