Ивелин Топалов Ивелин Топалов Управител

Казус по пускане в платен отпуск на основание чл.173,ал.4 от КТОбекта(ресторант),в който работих преустанови работа с клиенти на 21.06.2019г.

От 24.06 до 01.07.2019г.(в работните дни за този период) обрудването и наличната стока бе изнесена от наличният персонал(т.е. всички са били на работа през този период).На 02.07.2019г. получихме Заповед от 01.07.2019г. ,с която на основание чл.173,ал.4 от КТ(цитирам"обекта временно не работи повече от 5 работни дни") всички работници и служители на дружеството са пуснати в платен отпуск.

Законно ли постъпва работодателя?

Какви мерки можем да предприемем за да се защитим?


Отговори

Свързани с Кодекса на труда

-->