Павлина Иванова Павлина Иванова мед.лаборант

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ОТПУСК НА ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОРРАБОТЯ НА ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР НА 4 ЧАСА ПРИ ЕДИН И СЪЩ РАБОТОДАТЕЛ В ДРУГО ОТДЕЛЕНИЕ НА БОЛНИЦАТА.ПОЛАГАМ 80 Ч НА МЕСЕЦ ЗА 2 СЕДМИЦИ. ЗАЩО ПРИ МОЛБА ЗА 5 ДНИ ОТПУСК ТРЯБВА ДА ОТРАБОТВАМ ТЕЗИ 80ЧАСА ТРУД.


Отговори

-->