Георги  Бъчваров Георги Бъчваров Корект-Консулт България Счетоводител

Данъчен казусБългарска фирма, търгуваща с лодки закупува резервна част от Италия и я изпраща в Гърция за подмяна на счупена част на тяхна лодка. Как се третира според ЗДДС?


Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->