Petia Petrova Petia Petrova Потребител

Услуги към трети страниРегистрирано лице по чл.97а, извършва и услуги към Трети страни. Тези доставки - влизат ли в облагаемия оборот - 50 000 лева за последните дванадесет месеца?


Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->