Нина Братанова Нина Братанова Потребител

Платен отпускЗдравейте!Работодателят ми не разрешава да ползвам платен отпуск за текущата година,под претекст че закона не го позволява- чл.23.(1) от Наредбата за работното веме,почивките и отпуските!Тъй като към днешна дата съм ползвала 6 дни,полагаемата ми отпуска пропорционална на месеците е използвана,и мога да ползвам само неплатен отпуск.Това така ли е?Има ли право работодателя да ми откаже платен отпуск?


Отговори

  • Здравейте. Какво гласи чл.23,ал.1 от Наредбата......."Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., отм. като незаконосъобразна с Решение № 9353 от 21.10.2002 г. на ВАС - ДВ, бр. 103 от 2002 г.)" Работодателят Ви няма как да се позове на несъществуващ текст! по тази Наредба.Но пък във Ваша полза е съдържанието на Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) В началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят Е ДЛЪЖЕН ДА УВЕДОМИ ПИСМЕНО всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.Имате ли такова писмено уведомление, както и неизползван отпуск от минали години ! От отговора Ви ще зависи развитието на нещата.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->