Цветанка  Георгиева Цветанка Георгиева счетоводител

Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и самоосигуряващо се лице в ЕООДКато управител на ЕООД, лицето е избрал да внася осигурителните си вноски за положения личен труд като само осигуряващо се лице с код 12 в декларация обр. 1. През 2018 год. се регистрира като земеделски производител и декларира това обстоятелство пред НАП, но основанията за осигуряване са едни и същи и затова продължава да подава декл. обр. 1 с код 12. Декларацията по чл. 92 от ЗКПО е подадена. При подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за дейността като земеделски производител може ли да се приспаднат осигурителните авансовите вноски от печалбата, които са подавани с код 12 а не с код 13 в декл. обр. 1.


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->