Елена Таскова Елена Таскова счетоводител

Годишна корекция на ДДСФирма регистриране по ДДС извършва облагаеми и освободени доставки (застрахователни услуги). Оборотът на облагаемите услуги е около 3%. Досега не е изчисляван коеф. по чл. 73 и не е правена годишна корекция на ДК. В тази година има осчеотоводени покупки с право на ПДК в м. януари. Освободени доставки има всеки месец. Въпросът ми е дали оттук нататък да осчетоводява покупките с право на ЧДК или да продължа с ПДК и нкарая да резема операция на база коеф., който получа и да коригирам ДК. Имам ли право покупки, който се използват само за совободените доставки да ги осчетоводя направо без право на ДК и да отидат в колона 9 в Дневника на покупките? Съответно с ЧДК всички ли следващи покупки следва да бъдат осчетоводени, или само тези които се отнасят и за двата видя приход (облагаем и освободен), а тези които са само за благаеми доставки с ПДК.

Благодаря!


Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->