1107 Цветанова 1107 Цветанова Основно училище Учител

Обещетение при пенсиониранеПредстои ми пенсиониране през август 2019 г,навършила съм съответната възраст и имам необходимия трудов стаж ,работила съм повече от 10 години в учебното заведение.Знам,че се изплаща обещетение от 10,5 заплати.Интересува ме този размер 10,5 заплати за всички учители ли се отнася, или само за синдикални членове и какво е законовото основание за определяне размера на обещетението.


Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно Кодекса на труда при прекратяване на трудовото си правоотношение всеки работник, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, има право на обезщетение от работодателя си в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.
  Т.е. съгласно Кодекса на труда имате право на 2 или на 6 броя заплати в зависимост от периода, за който работите за последния си работодател.

  По отношение на учителите тези обезщетения са уредени допълнително и в Колективен трудов договор, който определя по-благоприятни условия за тях. Ето защо и в колективния трудов договор са уговорени по-високи размер на обезщетението при пенсиониране, а именно 10,5 броя заплати при повече от 10 години стаж при същия работодател.

  Съгласно чл. 4 от КТД, сключен от Синдикат на Българските учители, който колективен трудов договор се прилага на отраслово ниво, договореностите на КТД-то се прилагат само за работници и служители, членове на синдикалните организации, които са го сключили.
  Работниците и служителите, които не участват в синдикална организация, могат да се присъединят само към сключения от техния работодател КТД в рамките на образователната институция (ако има такъв).

  За справка: чл. 222, ал. 3 от КТ, Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100/11.06.2018г.

  Моля, имайте предвид, че настоящото становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Анелия Батлева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->