201080 Младенова 201080 Младенова Потребител

Относно обезщетение при пенсиониране на учителВъпросът ми е следният. Мой близък ще се пенсионира тази година и ме интересува 10 брутни заплати , които ще получи трудово възнаграждение ли се водят или обезщетение? Същият има запор върху част от заплатата , като в запорното съобщение пише , че запора е върху трудовото възнаграждение и не са споменати допълнителни възнаграждения или обезщетения? В случая върху тези 10 заплати, ако се водят обезщетение при пенсиониране важи ли запора?


Отговори

Свързани с Кодекса на труда

-->