КАМЕЛИЯ  ДИМИТРОВА КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА Потребител

ДОХОДИ В НАТУРАФИРМАТА ИМА АВТОМОБИЛ, КОЙТО НЕ СЕ ПОЛЗВА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ, А САМО ЗА СЛУЖЕБНИ. СЛЕДВА ЛИ ДА СЕ СЛАГА ОТМЕТКА НА ЧАСТ IX В ГДД ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО ИЛИ ТРЯБВА ДОХОДИТЕ В НАТУРА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕДА НА ЗДДФЛ.


Отговори

Свързани документи със ЗКПО

-->