Искра  Маринова Искра Маринова учител

Заплащане на трудов стаж като сходна на учителската професияРаботих 15 години като репортер и редактор, а от 1993 съм учител. Доскоро не ми се признаваше трудов стаж тези години като журналист /като сходна професия/ и едва преди седмица това се случи. Синдикален член съм на СБУ и след мое настояване като такъв ми бе повишена заплатата. Въпросът ми е дали аз, като служител , единствено и непременно, съм длъжна да следя промените в КТД и своевременно да реагирам на тях? Вярно ли е, че е необходимо да подам молба за преразглеждане на трудовото ми възнаграждение и задължението единствено мое ли е да отразявам и заявявам желание за адекватно на КТД заплащане? Ръководството на училището настоява, че пропускът за несвоевременно преразглеждане на възнаграждението ми е единствено мой.


Отговори

-->