Росица Сотирова-Георгиева Росица Сотирова-Георгиева човешки ресурси

Граждански договор по проектЗдравейте,

Имам следния въпрос: Администрацията, в която работя е бенифициер по проект финансиран с европейски средства. Двама от служителите определени в заповедта за екипа за организация и управление на проекта са държавни служители и работят в отдел с наименование "Проекти, програми и обучения". В длъжностните им характеристики е разписано, че извършват дейности и изготвят документи във връзка с изпълнението на различни проекти, като не се уточнява за какви проекти става въпрос и с какви средства се финансират те.

Въпросът ми е, правомерно ли е да се сключат с тези служители граждански договори за времето на изпълнение на проекта, като те изпълняват задълженията си по гражданските договори, извън установеното работно време? Има ли опасност това да се приеме за двойно финансиране?

Предварително Ви благодаря!

Р. Георгиева


Отговори

-->