Полина Пенчева Полина Пенчева Потребител

Полагаема платена отпуска преди майчинствоВ майчинство съм от м.03.2018 до м.03.2020. Имам 15 дни неизползвана платена отпуска за 2017г. В болничен съм била от м.11.2017. Въпросът ми е: тази отпуска изгаря ли или имам право да я използвам след като се върна на работа през 2020г.


Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно Кодекса на труда за времето, през което вие сте били в отпуск поради бременност и раждане и съответно в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се признава за трудов стаж и на вас ви се натрупва платен годишен отпуск за тези две години от м.03.2018г. до м.03.2020г.

  По отношение на неизползвания годишен отпуск за 2017г., съгласно Кодекса на труда служителят може да отложи използването на платения годишен отпуск, когато ползва друг вид отпуск (за майчинство във вашия случай).
  При такава хипотеза отпускът се погасява след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Т.е. във вашия случай отпускът ще се погаси след изтичане на две години от връщането ви на работа.
  При това положение след връщането ви на работа имате право да ползвате цялата натрупана отпуска.

  За справка: чл. 163 и чл. 164 от КТ; 176 и чл. 176а от КТ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Анелия Батлева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->