Катя Гогова Катя Гогова ТРЗ

Обезщетение при пенсиониране.Здравейте, Имам следният казус.

На 01.03.2019 ми предстои пенсиониране. Имам 10г. и 3 месеца в детска градина като пом. възпитател.

Но през 2013г. напуснах по собствено желание и без прекъсване бях 2 месеца на бюрото по труда, след което пак без прекъсване се върнах в същата детска градина и работя до момента на пенсионирането ми. Въпроса ми е колко брутни заплати трябва да получа по чл. 222 ал. 3 две брутни или осем брутни заплати както е в момента по КТД в сферата на образованието.

Благодаря Ви предварително.


Отговори

 • Здравейте г-жо Гогова,

  За да е налице хипотезата на цитирания от Вас член, е необходимо кумулативното наличие на следните три предпоставки:
  1. трудовото правоотношение на работника или служителя да е прекратено, като е без значение от кого, на какво основание и по какъв начин;
  2. работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да е необходимо именно на това основание да е прекратено трудовото му правоотношение; и
  3. работникът или служителят да е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж. В този 10-годишен период се включват всички периоди, които се зачитат за трудов стаж за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Не е необходимо трудовият стаж да е бил непрекъснат. Необходимо е той да е бил при един и същ работодател.
  В случаи като този, в който работникът има 10-годишен трудов стаж при един и същ работодател, той не би имал право да получи заплащане на увеличения размер на обезщетението само ако по време на прекъсването той е придобил трудов стаж при друг работодател. Щом като не е налице смяна на работодателя, прекъсването на трудовия стаж и фактът, че сте се регистрирали в бюрото по труда не е от значение.
  За Вас е налице право на обезщетение по чл. 222, ал. 3, изр. 2 от КТ, щом като за него са налице гореизброените предпоставки и последните 10 години трудов стаж са придобити при един и същ работодател, независимо от прекъсването на стажа.

  За справка: ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1280 ОТ 21.10.2009 Г. ПО ГР. Д. № 1191/2009 Г., Г. К., ІІІ Г. О. НА ВКС; чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труса

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Цветелина Паскова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->