Петър Петров Петър Петров Потребител

от 8 на 4 часов работен денЗдравейте

Поради липсва на работа , работодателя иска да ме мине на 4 часов работен ден.

До колкото се запознах от интернет , не може периода на 4 часов работе ден да е повече от 3 месеца.Искам да попитам аз трябва ли да получа копие от документ / заповед ?

Мога ли да откажа да работя на 4 часа и да искам съкращение с обезщетение ?

Работя във фирмата повече от 6 месеца.Искам да попитам и за обезщетението. Ако съм в три месечния период на 4 часов работен ден и след това ме съкратят с обезщетение , какво ще е обезщетението ?От интернет "Работодателят може да отправи предложение за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Ако работникът приеме, ще има право да получи обезщетение в размер на минимум 4 брутни заплати, но страните могат да уговорят и по-висок размер. Обезщетението се изчислява на база последната заплата, която работникът е получил. Вземат се предвид и допълнителните трудови възнаграждения, добавки за прослужено време и други добавки с постоянен характер, получени през последния месец.

"

Тоест ако последната ми заплата , което е на 4 часов работен ден е примерно 300лв. и работодателя ме съкрати , аз какво обезщетение трябва да получа ?

4 брутни заплати на 4 часа или 4 брутни заплати на 8 часа ???От тези брутни заплати , които ще са обезщетение, има ли накъкви данъци които ще се приспаднат от тях ? или получавам цялата сума за мен ? Тоест ако брутната ми е 1200лв , а нетната ми е 900лв.

обезщетението 4 х 900лв или 4 Х 1200 лв ще е ?Благодаря ви предварително за отговорите :)


Отговори

Свързани с Кодекса на труда

-->