Б. Т. Б. Т. Потребител

Облагане на доходи от чужбинаЗдравейте,Физическо лице е работило във Великобритания за месец Януари и Февруари, но в България е повече от 183 дни за 2018г.

1. Трябва ли да декларира тези доходи от чужбина в декл. по чл. 50 от ЗДДФЛ и съответно да внесе данък?

2. Попълва ли се приложение 9 към декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и ако трябва как се попълва?Поздрави!


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->