Нина Шалапатанова Нина Шалапатанова счетоводител

Договор за наемИмаме сключен договор за наем като по договора наемната цена е 70% от реализираната нетна печалба, ако има такава. Всеки месец изготвяме ОПР на база нетни приходи и разходи. Когато имаме реализирана печалба, то ние трябва да я преведем на отсрещната страна по договора и да ни издадат фактура за сумата. Въпроса ми е- каква сума трябва да преведем? Нетната по изготвеното ОПР, която се явява брутна с ДДС за отсрещната страна или върху тази нетна сума те трябва да си начислят ДДС и ние да платим нетната сума плюс начисленото ДДС.

Предварително благодаря!


Отговори

-->